Auris Taalkring Hilversum Aurislogo

Deel dit artikel


Uitnodiging Themadag: Toekomst verkennen

Auris vindt het belangrijk dat leerlingen en cliënten zich in de maatschappij goed ontwikkelen. Daarom onderzoeken we hoe goed het onderwijs aan leerlingen met een intensief arrangement eigenlijk is. Auris organiseert op 14 juni 2017 een themadag in Rotterdam. Tijdens deze dag gaan we in gesprek met elkaar over ons onderwijs en kijken we naar de toekomst.

Is ons onderwijsaanbod op de scholen voor leerlingen met TOS tot 12 jaar toekomstbestendig? Op de themadag van Auris gaan we met elkaar in gesprek over vijf thema’s. We kijken naar deze thema’s met een blik op de toekomst. Hoe geven we de thema’s nu al vorm, wat zijn de ontwikkelingen en actualiteiten en hoe vinden we dat het er in de toekomst uit moet zien? Belangrijk zijn daarbij onze kernwaarden.

Hoe ziet de dag eruit?

Na een korte introductie van de stuurgroep TOS 12- intensief starten we met een inspirerende spreker. Jef Staes zal ons meenemen in een kritische blik op de toekomst met zijn theorie over ‘No More Sheeping’. Daarna gaan we in vijf werksessies met elkaar, onder leiding van verschillende experts, de thema’s verkennen. Aan het eind van de dag stellen we samen een advies op voor het onderwijsprogramma van de toekomst. 

Thema’s

Thema 1 : 21ste -eeuwse vaardigheden

Thema 2 : Onderwijsorganisatie

Thema 3 : ICT

Thema 4 : Ouderbetrokkenheid

Thema 5 : Specifiek aanbod cluster 2

Uitnodiging

Bekijk hier de uitnodiging.

Interesse? 

De themadag wordt niet alleen voor medewerkers van de Auris scholen georganiseerd. Graag gaan we met u, ouder of betrokkene van de school, ook in gesprek over deze thema’s. Op die manier willen we verschillende professionals en experts met elkaar in verbinding brengen om samen kritisch naar ons onderwijs te kijken.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden bij de teamleider van uw locatie door uw naam en 1e, 2e, en 3e voorkeur met betrekking tot een thema op te geven. U kunt ook een mail sturen naar s.baalhuis@auris.nl. Medewerkers van Auris kunnen zich aanmelden via intranet bij evenementen.

Let op: VOL=VOL

Datum en tijd

14 juni 2017, inloop vanaf 9.30 uur en eindtijd om 16.30 uur.

Locatie

Postillion Convention Centre WTC Rotterdam

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.


 • Speels
 • Speels

  Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

 • Totale Communicatie
 • Totale Communicatie

  Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen. 

 • Samenwerken
 • Samenwerken

  Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’ . Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, assistent en logopedist in de groep. 

 • Rust
 • Rust

  Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.