Auris Taalkring Hilversum Aurislogo

Deel dit artikel


UITNODIGING VOOR DIALOOGBIJEENKOMST MET OUDERS

Auris organiseert dialoogtafels. Daar kunnen ouders en medewerkers meepraten over Auris. Het gesprek gaat over hoe Auris, leerlingen nog beter kan ondersteunen naar en in het regulier onderwijs.

Tijdens het gesprek krijgen de deelnemers alle tijd om naar elkaars ervaringen en verhalen te luisteren.

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe je denkt over Auris. Bij één van de vier dialoogsessies ben je van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn van 15.30 uur tot 18.30 uur op:

 • Dinsdag 27 november 2018 in Leiden (Auris Dienstverlening)
 • Donderdag 13 december 2018 in Utrecht (Auris Fortaal)
 • Woensdag 9 januari 2019 in Rotterdam (Auris College)
 • Maandag 28 januari 2019 in Bergen op Zoom ( Auris Montaal)

Aanmelden kan via www.auris.nl/dialoogtafels. Zie uitnodiging voor meer informatie.

 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.


 • Speels
 • Speels

  Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

 • Totale Communicatie
 • Totale Communicatie

  Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen. 

 • Samenwerken
 • Samenwerken

  Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’ . Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, assistent en logopedist in de groep. 

 • Rust
 • Rust

  Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.