Auris Taalkring Hilversum Aurislogo

Deel dit artikel


Vijf gelijke schooldagen bij Auris in regio Midden

In het najaar van 2016 zijn we bij Auris gestart met de voorbereidingen voor de invoering van een vijf gelijke schooldagenmodel op alle drie de so-scholen van Auris in de regio Midden.

In het najaar van 2016 zijn we binnen Auris gestart met de voorbereidingen voor de invoering van een vijf gelijke schooldagenmodel op alle drie de so-scholen van Auris in de regio Midden: Auris Fortaal (beide locaties) in Utrecht, Auris Prof. Groenschool in Amersfoort en Auris Taalkring in Hilversum. We hebben een werkgroep opgericht, bestaande uit zowel ouders als personeel. De werkgroep is uiteindelijk gekomen tot het voorstel om de schooltijden vanaf schooljaar 2017-2018 te wijzigen in een dagelijkse starttijd van 08.40 uur en eindtijd van 14.20 uur.

Wat houdt het vijf gelijke schooldagen-model in?

 • Alle groepen (1 t/m 8) hebben dezelfde schooltijden.
 • Elke schooldag heeft evenveel lesuren.
 • Iedere schooldag heeft dezelfde start- en eindtijd.
 • Er is geen vrije woensdagmiddag meer.

Het continurooster (lunchpauze op school) blijft bestaan.

Lees hier het hele bericht.

 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.


 • Speels
 • Speels

  Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

 • Totale Communicatie
 • Totale Communicatie

  Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen. 

 • Samenwerken
 • Samenwerken

  Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’ . Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, assistent en logopedist in de groep. 

 • Rust
 • Rust

  Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.