Auris Taalkring Hilversum Aurislogo

Methodieken en methoden

In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende methodieken en methoden. Deze staan vermeld in de leerlijnen. De leerlijnen vindt u door in het menu aan de linkerkant van deze pagina op leerlijnen te klikken. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze methodieken en methoden genoemd.

Kanjertraining
De kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het belangrijkste doel is dat de leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Veel leerlingen kunnen zich na deze training beter concentreren op school. Zij behalen vaak ook betere leerresultaten. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Hierdoor komt tijd en energie vrij. 

Beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid
In de kleutergroepen besteden wij veel aandacht aan ‘beginnende geletterdheid’ en ‘beginnende gecijferdheid’. Met verschillende materialen geven we deze activiteiten op een speelse en gestructureerde manier een plek binnen ons rooster.


 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.


 • Speels
 • Speels

  Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

 • Totale Communicatie
 • Totale Communicatie

  Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen. 

 • Samenwerken
 • Samenwerken

  Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’ . Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, assistent en logopedist in de groep. 

 • Rust
 • Rust

  Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.