Auris Taalkring Hilversum Aurislogo

Overgang naar andere school

Er kunnen twee redenen zijn dat een leerling onze school verlaat.

 • De leerling stroomt door naar de bovenbouw.
 • De indicatie van de leerling voor cluster 2 loopt af. 

Bij het aflopen van de indicatie bekijkt de Commissie van Onderzoek of de leerling geplaatst kan worden in het reguliere onderwijs. Is dit niet het geval en heeft de leerling de onderbouw leeftijd? Dan blijft de leerling op onze school. Ook als de leerling doorstroomt naar de bovenbouw, bekijken welk type onderwijs op dat moment het beste is voor leerling. Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het nodig is. Houd de leerling een cluster 2-indicatie? Dan gaat hij of zij naar één van de Auris-scholen voor speciaal onderwijs in de regio.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan.

In schooljaar 2015-2016 is van de tussentijdse uitstroom 65% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In 2016-2017 was dit percentage 54%. In 2017-2018 was dit percentage 85%.

Bestendiging 
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de ex-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd.

Van de 14 leerlingen die onze school hebben verlaten in het schooljaar 2014-2015, is bij 10 leerlingen sprake van bestendiging. Dit is 71%. Bij 4 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 29%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de 20 leerlingen die onze school hebben verlaten in het schooljaar 2015-2016 is bij 19 leerlingen sprake van bestendiging. Dit is 95%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden vastgesteld. Dit is 5%.

Van de 11 leerlingen die onze school hebben verlaten in het schooljaar 2016-2017 is bij 11 leerlingen sprake van bestendiging. Dit is 100%.

 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Taalkring Hilversum heeft vier groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.


 • Speels
 • Speels

  Taalkring Hilversum wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

 • Totale Communicatie
 • Totale Communicatie

  Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen. 

 • Samenwerken
 • Samenwerken

  Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’ . Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, assistent en logopedist in de groep. 

 • Rust
 • Rust

  Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.