• Auris Taalkring

Auris Taalkring

Auris Taalkring verzorgt onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school. Onze school is gericht op de jongste vier groepen van het basisonderwijs. De school is klein waardoor leerlingen snel de weg weten en zich vertrouwd voelen op ‘hun’ school.

Kleinschalig

Kleinschalig

Taalkring Hilversum heeft vijf groepen. Leerlingen op onze school kennen elkaar en de medewerkers. Zij voelen zich veilig en worden gezien door elkaar en door de medewerkers. Na groep 4 maken onze leerlingen een overstap naar een andere school. Dit kan een andere Auris school zijn of een reguliere school met ondersteuning van Auris.

Speels

Speels

Auris Taalkring wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 9 jaar. De inrichting van lokalen en gangen is vriendelijk en speels en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Naast alle instructie-  en werkmomenten is er veel ruimte voor spel. Tijdens deze spelmomenten maken wij de leerlingen op een speelse manier taalvaardig.

Totale communicatie

Totale communicatie

Wij ondersteunen leerlingen zo goed mogelijk in hun (taal)ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van Totale Communicatie. Wij maken de leerstof beeldend met bijvoorbeeld plaatjes. Ook maken wij in alle groepen gebruik van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG).  In onze regio worden NmG-cursussen verzorgd waar ouders aan kunnen deelnemen.

Samenwerken

Samenwerken

Wij delen een schoolgebouw met De Ster (de peuterbehandelgroep voor kinderen met TOS van de NSDSK) en basisschool ‘De Kindercampus’. Onze groep vier zit in de Hummelingschool. Ook de buitenschoolse opvang heeft een plekje binnen ons gebouw. Alle gebruikers in het gebouw werken samen en leren van elkaar. Er is een nauwe samenwerking in de groep tussen de leerkracht, assistent en logopedist.

Rust

Rust

Kom eens bij ons binnen op een doordeweekse dag en ervaar dat alle leerlingen hard aan het werk zijn en er toch een enorme rust is in de school. Bij de inrichting van de school en de lokalen hebben we gezocht naar materialen die achtergrondgeluiden zoveel mogelijk absorberen zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen richten op het leren.