Praktische informatie

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Verkeer rond de school

Veel leerlingen komen met de bus naar school. De vervoerder zet de leerlingen af. De medewerkers van Auris Taalkring begeleiden de leerling naar binnen. Met de chauffeurs zijn hier afspraken over gemaakt. Brengt u de leerling zelf naar school? Om 8:45 uur beginnen onze lessen.

Eten en drinken

Tijdens de pauze eten de leerlingen samen in de groep. In de kleine pauze fruit. We gaan ervan uit dat wat leerlingen meekrijgen ook opgegeten moet worden. In verband met tandbederf en overgewicht willen wij niet dat leerlingen snoep meenemen.

 

Tussen de middag eten de leerlingen met elkaar in de groep. Wilt u broodtrommels, bekers, losse pakjes drinken voorzien van de naam van de leerling?

Verjaardag en traktatie

In overleg met de leerkracht is het mogelijk om in de groepen 1 en 2 bij de viering van de verjaardag van uw kind te zijn. Meestal is dit aan het begin van de dag. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. We verzoeken u vriendelijk om de traktatie zo gezond mogelijk te houden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Bij Auris Taalkring hebben we vrijwillige ouderbijdrage gesteld op 35 euro voor schooljaar 2023-2024. Vanuit deĀ  ouderbijdrage financieren wij activiteiten waarvoor wij geen andere middelen beschikbaar hebben. Voor leerlingen die na 1 januari 2024 starten is de bijdragen 20 euro.

De vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolreis wordt apart in rekening gebracht en is gesteld op 20 euro.
Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Koningsspelen

Wilt u graag de ouderbijdrage voldoen maar kunt u het bedrag niet missen, neem dan contact op met teamleider via l.vandeursen@auris.nl voor het treffen van een betalingsregeling of een andere oplossing op maat.

De ouderbijdrage is vrijwillig, het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal nooit leiden tot uitsluiting van leerlingen bij bovengenoemde activiteiten.