Praktische informatie

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Verkeer rond de school

Veel leerlingen komen met de bus naar school. De vervoerder zet de leerlingen af. De medewerkers van Auris Taalkring begeleiden de leerling naar binnen. Met de chauffeurs zijn hier afspraken over gemaakt. Brengt u de leerling zelf naar school? Om 8:45 uur beginnen onze lessen.

Eten en drinken

Tijdens de pauze eten de leerlingen samen in de groep. In de kleine pauze iets kleins (een boterham of een koek). We gaan ervan uit dat wat leerlingen meekrijgen ook opgegeten moet worden. We hebben geen afspraken over wat leerlingen eten. In verband met tandbederf en overgewicht hebben wij liever niet dat leerlingen snoep meenemen.

 

Tussen de middag eten de leerlingen met elkaar in de groep. Wilt u broodtrommels, bekers, losse pakjes drinken voorzien van de naam van de leerling? Aan het eind van de dag is er nog een (klein) eetmoment.

Verjaardag en traktatie

In overleg met de leerkracht is het mogelijk om in de groepen 1 en 2 bij de viering van de verjaardag van uw kind te zijn. Meestal is dit aan het begin van de dag. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. We verzoeken u vriendelijk om de traktatie zo gezond mogelijk te houden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op € 35. Over de betaling ontvangt u een brief van de ouderraad. We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht.

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.