Groepsindeling

Aan het einde van het schooljaar stellen wij in overleg met de medewerkers de groepsindeling vast. Hierbij gaan wij uit van de sociale ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van de leerling. In een groep zitten ongeveer 12 leerlingen. Wij proberen rekening te houden met wensen van ouders. Dit lukt niet altijd. Op Auris Taalkring kunnen kinderen het hele jaar instromen. Er moet dan wel plaats zijn in de desbetreffende groep. Een samenstelling op papier hoeft in de praktijk niet direct een succes te worden. Rond de herfstvakantie bepalen wij of een leerling in de juiste groep zit. Soms is dit niet zo. Wij plaatsen de leerling dan over naar een andere groep. Wij doen dit in overleg met de ouders.