Methodieken en methoden

In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende methodieken en methoden. Deze staan vermeld in de leerlijnen. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze methodieken en methoden genoemd.

Kanjertraining

Kanjertraining

De kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het belangrijkste doel is dat de leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Veel leerlingen kunnen zich na deze training beter concentreren op school. Zij behalen vaak ook betere leerresultaten. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Hierdoor komt tijd en energie vrij.

Beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid

In de kleutergroepen besteden wij veel aandacht aan ‘beginnende geletterdheid’ en ‘beginnende gecijferdheid’. Met verschillende materialen geven we deze activiteiten op een speelse en gestructureerde manier een plek binnen ons rooster.