Methodieken en methoden

In ons onderwijs maken wij gebruik van verschillende methodieken en methoden. Deze staan vermeld in de leerlijnen. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze methodieken en methoden genoemd.

PeTOS

PeTOS

PeTOS is een leerlijn en klassikale lesmethode voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), in groep 1 t/m 8. PeTOS heeft vijf thema’s die elk jaar terugkeren:

  • Ik&jij,
  • Mijn gevoelens,
  • Mijn lijf,
  • Mijn wereld,
  • Mijn taal en TOS.

PeTOS zoekt samen met leerlingen, speels en ervarend, naar taal en beeld voor het leren ‘lezen’ van het innerlijk van zichzelf en de ander. PeTOS helpt leerlingen met TOS om voldoende taal en vaardigheden te verwerven om zichzelf als individu in de wereld te kunnen positioneren en poneren.

Meer informatie

Beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid

In de kleutergroepen besteden wij veel aandacht aan ‘beginnende geletterdheid’ en ‘beginnende gecijferdheid’. Met verschillende materialen geven we deze activiteiten op een speelse en gestructureerde manier een plek binnen ons rooster.