Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepshandelingsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

In de begeleiding aan leerlingen bieden wij vijf mogelijkheden.

Intensieve zorg

Deze zorg helpt de leerling om mee te komen in het onderwijsaanbod. De leerling krijgt extra instructie, meer lestijd en wij zetten andere materialen in. Leerlingen met intensieve zorg volgen het basisaanbod uit de leerlijnen.

Zeer intensieve zorg

De leerling krijgt een individueel handelingsplan met een eigen aanpak en soms ook eigen doelen. Deze zorg bieden wij jonge leerlingen altijd op het gebied van taal. Voor andere vakken maken wij deze keuze niet in de lagere groepen. De methodes die wij voor deze vakken gebruiken, bieden voldoende mogelijkheden om alle kinderen verder te helpen. Voor oudere kinderen kunnen wij intensieve zorg inzetten bij de hoofdvakken rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, leren lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen met zeer intensieve zorg volgen het basisaanbod uit de leerlijnen.

Kiezen voor een lager aanbod

Bij deze vorm bieden wij de leerstof vertraagd aan. Dit doen wij bij leerlingen die om aanwijsbare redenen niet mee kunnen komen in het basisaanbod. Bij jonge leerlingen maken wij deze keuze liever niet. Leerlingen met een lager aanbod volgen het minimum aanbod of het lager dan minimum aanbod uit de leerlijnen.

Doubleren (blijven zitten)

Deze keuze maken wij niet vaak. Mocht het toch nodig zijn, dan kiezen wij bij voorkeur voor doubleren in groep 3.

Zorg aan leerlingen bij wie het erg goed gaat

Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. In de groepen 1 tot en met 4 kiezen wij er meestal voor leerlingen wat minder uitleg te geven of wij geven hen extra uitdagende leermaterialen. De leerling blijft dan wel meedoen met het basisaanbod. Heeft de leerling meer uitdaging nodig? Dan kunnen wij een verdiepend aanbod aanbieden.

De Commissie van Leerlingzorg bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt.

Wij volgen de resultaten van onze leerlingen met Citotoetsen en methodetoetsen. Ook volgen we onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. We doen dit met de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Meer hierover kunt u vinden op onze pagina over kwaliteit.

Leerroutekaarten